DEN GRØNNE MALEN

Kari Løvaas
OG DE SKJØNTE AT DE VAR NAKNE


Info
Bestill her


Kari Løvaas

Kari Løvaas er født i 1973 og bosatt i Värmland. Hun er kritiker og fotograf og arbeider som doktorand i litteraturvitenskap på Karlstads universitet.

Alle vet hva skam er. Hver gang vi har befunnet oss på feil plass til feil tid, blitt iakttatt.
Når vi har trodd vi har vært alene, misforstått en sosial kode eller sveket noen, har vi kommet i berøring med denne sammensatte følelsen av utsatthet, begrensning og følelsen av å miste seg selv. I de skandinaviske samtidslitteraturene har skammen blitt et stadig vanligere tema, og samtidig har skamløshet som litterær tilnærming blitt stadig oftere brukt som frigjørings­ strategi. I Og de skjønte at de var nakne tar kritiker og fotograf Kari Løvaas for seg dette fenomenet: I de fjorten kapitlene leser hun blant andre Hanne Ørstavik, Kristian Lundberg, Dag Solstad, Karl Ove Knausgård og Marja­Liisa Vartio. Med utgangspunkt i personlige erfaringer og i samtale med poeter og filosofer som Celan, Dickinson, Weil, Lévinas, Sartre og Agamben nærmer hun seg temaet med tanken om at skammen kanskje ikke bare er et hinder, men at den også rommer kunnskaper det er nødvendig å ta vare på. Skammen er et eksistensielt og mellommenneskelig grunnvilkår, en slags sensitivitet der vår evne til å oppfatte og tolke andre kommer til syne eller gjøres til skamme. Skammen er således en egenskap som er uoppløselig forbundet med en annet etisk grunnvilkår, nemlig tilliten.

Les mer på http://karilovaas.blogspot.se


«Gjennom en rekke nærgående lesninger av særlig norske og svenske forfattere, viser
Løvaas seg som en overmåte oppmerksom leser. Ved å flette inn små drømmesekvenser og beskrivelser av egne skamopplevelser underveis, lever hun dessuten opp til Anatole Frances definisjon av den gode kritikeren, hun som ‘i hjertet av mesterverkene forteller sin egen sjels eventyr’. Som leser er det derfor vanskelig å ikke bli sittende og juble underveis: Dette er så godt skrevet og så klokt tenkt! Samtidig brer det seg en svak følelse av – ja, nettopp! – skam: For hvor triviell er ikke dagskritikken og anmelderiets business as usual (ens egne forsøk iberegnet) målt opp mot dette?»

– Sigurd Tenningen, Morgenbladet.


«… den mest inspirerande litteraturkritik jag läst på mycket länge.»

– Lars Hermansson, Sveriges Radio P1 om den svenske utgaven

Gunnar Wærness
YO QUIERO SER UN PAN (CHAPBOOK)


Info
Gunnar Wærness: Yo quiero ser un pan

Yo quiero ser un pan er en chapbook laget i 60 eksemplarer hos Den grønne malens verksted i Knopparp i februar 2014, i anledning poesifestivalen i Granada, Nicaragua. Hele 1. opplag er bortgitt allerede. Boken består av fem tekster av Gunnar Wærness, oversatte av Pedro Carmona-Alvarez, Utvalget består av dikt og epigrammer, hovedsaklig fra «tungen og tåren» (2013) og «hjulet» (brødet og eselet 2015).

Olga Tokarczuk
LØPERNE


Info
Bestill her


Olga Tokarczuk

Løperne utspiller seg i vår samtid. Nå har konstant bevegelse blitt et grunnleggende vilkår for den bestående orden. Hvor mye mennesket enn løper, kommer det ikke unna, verken fra seg selv eller systemene det er en del av. I Olga Tokarczuks roman er menneskene fullt sysselsatt med egne og andres forsvinningsforsøk. Scenen er vårt eget kontinent – en verden formet av menneskets fiksering på synet, på det å se. Se for å begripe, se for å nyte, se for å beherske. Menneskene er omringet av grenser de bærer helt inn på skinnet, grenser som generasjoner av karttegnere, anatomer, pornografer og organpreparanter ugjenkallelig har fastslått. I Tokarczuks roman møter vi dem alle: de sette og de usette, de flyktende og de våkende. Men hvor har det blitt av løperne i dag? Og hvor mange av dem finnes det?

Olga Tokarczuk hører til sin generasjons mest fremtredende prosaister. Hun er født i 1962 og bosatt i Wrocław i sydvest-Polen. Løperne fra 2007 er hennes andre bok på norsk. Den er oversatt av Aldona Szczepańska.

«… en helstøpt roman … Forhåpentligvis er ikke denne utgivelsen det siste vi hører fra henne på norsk.»

– Joanna Radzkowska, Morgenbladet.

Hiromi Ito
DIKT (CHAPBOOK)


Info


Hiromi Ito

Hiromi Ito er en av de mest kjente samtidspoeter i Japan. Hun er en forgrunnsfigur innenfor den japanske litterære feminismen, og har parallelt med poesi drevet et opplysningsprosjekt gjennom både essayistikk og lettere prosa om så ulike tema som kattehold, barneoppdragelse, kroppsoppfatning, klassisk litteratur, medisinplanter og eventyrfortellinger, samt oversatt barnebøker fra engelsk.

Hiromi Ito poesi har ved første øyekast et improvisert preg. Den kan se ut som bruddstykker av en samtale. Stemmen man fristes til å identifisere med forfatterens egen, kan like gjerne være en oppdiktet karakters. Det umiddelbare lokker leserne inn i landskaper som plutselig river seg ut av fortrolighetens ramme og blir animert av sterke krefter og arketyper av mytologiske proporsjoner. I enkelte dikt fremstilles menneskets affekter i primitive, voldsomme og groteske tablåer, det er raffinert og ikke-psykologisk: død, overgrep og avsky blander seg som i et folkeeventyr. Sentrale motiver er sex, språk, fødsel, mat, private rom, gjerne kontrastert av naturelementer: vekster, dyreliv, kropp, sykdom og aldring. Diktene er fulle av insisterende gjentakelser, med utøylet og dynamisk rytmikk. Under all denne livsbejakende horror aner man likevel poetens behov for å informere, opplære og oppmuntre leseren.

Hiromi Ito gjestet Oslo internasjonale poesifestival den 12–14 oktober 2012. I den anledning produserte forlaget en chapbook med smakebiter fra vår kommende utgivelse, i oversettelse ved Ika Kaminka, som er planlagt å komme våren 2015.

Gennadij Ajgi
SAMTALE PÅ AVSTAND


Info
Bestill her


Gennadij Ajgi

Gennadij Nikolajevitsj Ajgi (1934–2006) var ved sin død en av de mest oversatte russiskspråklige poeter fra det 20. århundres siste halvpart. Hans poesi kjennetegnes av sin evne til å kombinere formeksperimenter med folkesangenes enkelhet og brådyp. Noen høydepunkter fra hans produksjon ble publisert av Solum i 1999 under tittelen Forutaning om eit rekviem. Til tross for at han i løpet av hele Sovjetepoken ikke hadde mulighet for å bli publisert i hjemlandet har han fornyet den russiske poesien og ble i flere år nominert til Nobelprisen. Samtale på avstand utgjør summen av de prosatekster som Ajgi skrev i løpet av sitt nesten femtiårige virke. Boken inneholder essay og intervjuer, hovedsaklig fra perioden sytti- til nittitall. Tekstene utgjør en inngang til Ajgis poetiske tenkning og bidrar til å utdype bildet av hans allsidige litterære praksis. Han skriver med sjelden nærhet og stor kunnskap om venner, kolleger og inspirasjoner. Denne boken innleder Den grønne malens utgivelse av Ajgis samlede verker på norsk. Boken er oversatt av Hege Susanne Bergan.

«… en fullständigt omistlig textsamling … Man måste förundras över spännvidden i Samtal på avstånd. Bland dessa vackra och närande texter finns få transportsträckor, språket är genomgående tätt, ämnena vittgripande och oavbrutet väsentliga. Samtal på avstånd är kort sagt en bok att hämta kraft ur, att stanna i, att strida med eller djupna genom.»

– Hanna Nordenhök i Helsingborgs Dagbladom den svenske utgaven


«… en lisa att läsa.»

– Anders Cullhed i Dagens Nyheter om den svenske utgaven

Jelena Guro
HIMMELENS KAMELFØLL


Info
Bestill her


Jelena Guro

I historien om den russiske avantgarden innehar prosaisten og maleren Jelena Guro (1877–1913) en særstilling på terskelen til det futuristiske gjennombruddet. Hennes forfatterskap er kort – hun debuterer i 1909 og dør av leukemi i 1913 – men på denne korte tiden rekker hun å bryte radikalt med den smuldrende symbolismen og etterhvert også med den fremvoksende avantgarden. I de Kubo-futuristiske kollektivutgivelsene inntar Guros bidrag en fremtredende posisjon og hun undertegnet den intensive førrevolusjonære avantgardens mest kjente manifest: En ørefik til den offentlige smak. Hennes formelle og tematiske dialog med Kubo-futuristenes uttrykksformer får ofte annerledes og uventede resultater. Hennes interesse for russisk folklore, naturen og «det begivenhetsløse» gjør at hun skiller seg fra de fleste forfattere i sin samtid. Hennes tekster utgjør en liten epoke i seg selv. I Himmelens kamelføll presenteres hun for første gang på norsk, i gjendiktning av Mikael Nydahl og Gunnar Wærness.

Velimir Khlebnikov
TIDENS INGENKONGE


Info
Bestill her
Eksklusivt restopplag av Velimir Khlebnikov på norsk

Velimir Khlebnikov – den russiske futurismens eksentriske yndling, som aldri selv definerte seg som futurist. Av samtiden mytologisert som dåre og geni, besatt av å lete i tallenes verden for å finne historiens lovmessigheter, og i språket for å sette sammen dets lyder og bestanddeler på nytt – som poet. Å si at han fornyet den russiske poesien, er for svakt: Han ønsket å gjenoppfinne og utvide hele det russiske språket. Hans futuristiske forfatterkollega Aleksej Krutsjonykh uttalte at «Khlebnikov var en genial poet, men det var ikke nok. Han ville bli profet.»

Få år etter den russiske revolusjonen døde Khlebnikov, trettisju år gammel, av sult, sykdom og utmattelse, i en liten landsby utenfor Novgorod. Bare en liten del av hans verker ble publisert mens han levde og mye av det han skrev er gått tapt for ettertiden. I og utenfor Sovjetunionen ble Khlebnikov lenge neglisjert. Med denne utgaven foreligger Khlebnikovs dikt for første gang på norsk. Dessuten har gjendikterne skrevet et fyldig etterord som presenterer dikteren og hans tid.

Oversatt av Gunnar Wærness og Mikael Nydahl.


«Modernistlegenden Velimir Khlebnikovs dikt er fantasirike og fabulerende, uhøytidelige og medmenneskelige. (...) Å lese Khlebnikov er nettopp å bli minnet om fantasiens evne til å gjenoppfinne virkeligheten.»

– Torbjørn Oppedal, Morgenbladet


«Det kan ikke ha vært lett å overføre dette til norsk, men gjendikterne, Mikael Nydahl og Gunnar Wærness, lar seg kikke i kortene ved at originalteksten også trykkes. At diktene virker nye og kraftfulle, sier mye om kvaliteten på arbeidet deres. Men de har også hatt sterke tekster å jobbe med. Khlebnikov fremstår like utemmet, eksperimenterende, grenseløs og gal som vår egen Sigbjørn Obstfelder.»

– Henning Howlid Wærp, Aftenposten

Yoko Tawada
TALISMAN & FORVANDLINGER


Info
Bestill her


Yoko Tawada

Yoko Tawada er født i Japan, men har bodd nærmere 30 år i Tyskland. Forfatterskapet
har allerede blitt sentralt både i Tyskland og Japan, og får stadig mer internasjonal oppmerksomhet. Det faktum at Yoko Tawada skriver og utgir bøker både på tysk og japansk, og at hun er hjemmehørende i begge kulturer, tillater henne å få øye på elementer i europeisk kultur som vi selv forlengst har sluttet å se. Tawadas essays arbeider med forvandlingens og fremmedhetens mange former. I Tawadas univers er ikke oversettelsen sekundær i forhold til originalen, og et sted er ikke noe som finnes, det må lages. Med sin poetiske metode og overraskende analyse skaper hun nye møtesteder og symboler i samme bevegelse som hun skånsomt river ned store kulturelle konstruksjoner. Tawadas forfatterskap har vokst fram i hjertet av en europeisk litteraturtradisjon der selvrefleksjon, metarefleksjon, selvfremstilling og identitet er konstituerende størrelser som hele tiden produserer, fornyer og opprettholder identiteter. Hun har nye perspektiver på identitetsbegrepene, der identitet ikke bare kan bety soliditet og kontinuitet, men også en selvpålagt begrensning. Tawadas flerkulturelle smidighet tillater henne å orientere seg i vår epokes mange mellomrom. Gjennom å konstant avdekke og stokke om på byggesteinene i vår kultur, gjør hun samtidens framvoksende og foranderlige steder og tilstander tilgjengelige for leseren.Kontakt med forlaget
info@dengronnemalen.com


Direkte kontakt med forleggerne

Mikael Nydahl
mikael@dengronnemalen.com

Gunnar Wærness
gunnar@dengronnemalen.com